Vaktordning:


Vi har bryggevis vaktordning. Dette gjør det lettere å bytte vakt fordi man kanskje kjenner bedre de medlemmer som har plass på samme brygge. 

 For de som trenger å bytte vakt er det mulighet for å annonsere ønske om bytte av vakt via BMs Facebook gruppe, eller på her .. 

Hver sesongstart skal turnusen for bryggene rulleres, slik at medlemmene på en brygge unngår å få vakt på samme tidspunkt som foregående år. 

Alle medlemmer med havneplass plikter å utføre vakt- og dugnadtjeneste. Vaktinstruksen er under revidering, og vil bli gjort tilgjengelig i Havneweb, klubbhuset og vaktrommet så snart den er klar. 

Vaktlister for alle bryggene er tilgjengelig på Havneweb under mappen "Dokumenter", og kan evt søkes opp under «Tags» (søkeord) - Vaktliste. 

Lister vil også bli distribuert til hvert medlem bryggevis, og kopier vil bli hengt opp i oppslagstavle på klubbhuset, samt vaktrommet. 

Se www.havneweb.no for gjeldende vaktinstruks .. >>


Havnesjef BM 


Publ/oppd. 20.05.2021/RuneH


Vaktlisten genereres pr år.


Du finner dine vakter i Havneweb under menyen «Dashboard» hvor dine kommende vakter for sesongen er vist. 

Under menyen Aktiviteter/Vakter finner du komplett liste over alle sesongens vakter, og du kan se vedkommende som fått tildelt vakt på samme dato som deg. 

Vi minner om at man er ansvarlig for å møte opp på sin tildelte vakt. Ved uteblivelse får man  et gebyr på kr. 1.500,-. I tillegg til forsømt vakt skal tas igjen senere, eller neste sesong. 

Husk: Det er mulig å bytte vakt innbyrdes blant medlemmene!

Alternativt at man kan skaffe en godkjent vikar. (Se liste i vaktrommet). 

Bytte av vakt er hvert enkelt medlems ansvar, styret organiserer IKKE bytting. 

Den som møter på vakt skal signere i vaktprotokollen. 

Ved eventuelt bytte av vakt, eller bruk av vikar skal stedfortreder notere sitt navn, pluss navnet på den som opprinnelig er satt opp på vakten. 

Dato og klokkeslett for start/slutt av vakttjeneste skal noteres. 

Registrering av fremmøte blir sjekket jevnlig og danner grunnlaget for eventuelle gebyrer.

Vaktlaget «logger» seg på og av vakten via kortleseren i vaktrommet. 

Denne registrering vil bli logget og samkjørt med protokollen. Se oppslag ved kortleseren. 

Vaktliste blir lagt ut på vaktrommet og i Havneweb.no 


NB! Husk å lese og krysse av for samtykke-erklæring og personopplysninger ved innlogging i Havneweb hvis du ikke har gjort dette før. 

I dette tilfellet er det viktig å være oppmerksom på «Intern deling». 

Rutiner i forbindelse med selve vakttjenesten forblir uforandret. 

For andre detaljer, se havneweb.no - log deg inn og søk på ordet «vakt» under dokumenter og/eller tags. 


Havnesjefen

DSC_1141

BM havn høsten 2020. Foto: Rune Haugseng

Untitled photo
Powered by SmugMug Owner Log In