Regler for opplag i naust: 


1): Batteripolene skal være frakoblet 

2): Bruk av strøm kun tillatt når man er tilstedet i egen båt. 

3): Det er ikke tillat å oppbevare følgende ombord: brannfarlig væske, gass (propan), nødraketter etc. 

4): Brannfarlig avfall skal fjernes umiddelbart fra båten og naustet. 

5): Det skal være fri passasje mellom båtradene. Joller tillates ikke oppbevart i naust, men henvises til eget jolleskur. 

6): Naustene skal til enhver tid holdes ryddige. Hver enkelt båteier er selv ansvarlig for at gulvet under og rundt båten er rent og ryddig. 

7): Spar energi - la ikke taklysene stå på unødvendig. 


Brudd på denne instruks ansees som brudd BMs lover. 

Båteier kan bli holdt økonomisk ansvarlig ved skade. 

Opplagsjefen eller den han bemyndiger har til enhver tid rett til å inspisere båtene for å forsikre seg om ar reglene overholdes. 


Tenk sikkerhet - unngå brann! 


Styret i Bergens Motorbåtforening.


Powered by SmugMug Owner Log In