Ekstraordinær Generalforsamling mars 2021 


På grunn av at valgt havnesjef av helsemessige grunner har trukket seg fra sitt verv som havnesjef og at varahavnesjef ikke har kapasitet til å påta seg dette vervet nå kaller styret med dette inn til ekstraordinær generalforsamling for å få valgt ny havnesjef.


Diverse vedlegg:

# IBM EGF 2021 Innkalling til ekstraordinær .. >>

# BM EGF 2021 Valgkomiteens forslag .. >>

# BM EGF 2021 Sluttprotokoll .. >>
Powered by SmugMug Owner Log In