Dugnad:


Alle bryggene arrangerer gjevnlig dugnad. 

 Se BMs kalender for når det arrangeres dugnader for din brygge. 

Dugnadene begynner normalt kl 18:00 dersom ikke annen beskjed er gitt.


Lurer du på noe, snakk med din bryggesjef, eller noen i styret. 

Det er viktig å følge med på WEB og SMS. Det er der innkalling til dugnad skjer. 

Aktiviteten foregår oftest utendørs, så kle deg etter været og husk godt fottøy (støvler). 


Ta gjerne med deg småverktøy, som skrujern, tommestokk, hammer, sag, etc. 

Dersom du mot formodning ikke kan møte på dugnad, og ikke kan stille stedfortreder (ektefelle, voksne barn, etc.), skal nytt dugnadstidspunkt avtales med dugnadsansvarlig. 


Uteblivelse vil medføre gebyr etter gjeldende regler. Gjentatte uteblivelser vil medføre advarsler og påtale fra styret. 

Ved dugnad må du sørge for å bli registrert hos dugnadsansvarlig. 


Dugnadsansvarlige er bryggesjefene .. >>


Oppdatert: 2022.06.14/RuneH.

Powered by SmugMug Owner Log In