Ridderne


Bergens Motorbåtforening (BM) har en utmerkelse kalt Ridder av ordenen Det Gylne Ratt. 


Ordenen har egne vedtekter. 

Ordensutnevnelse besluttes av styret og fremlegges for De Ældres Raad

til uttalelse før endelig vedtak gjøres - med 2/3 flertall. 

Utmerkelsen utdeles på en av B.M.`s festlige anledninger. 

Utnevnelse til æresmedlem besluttes av et enstemmig styre. 

Siste avgåtte formann som er utnevnt til ridder blir Stormester.


En del av Riddere samlett til Ridderfest 18.01.2020.

Se flere bilder fra Ridderfesten 2018 her .. >>


Ridderne av ordenen Det Gylne Ratt består av følgende medlemmer: 

(oppdatert 20.02.2019) 

Tall i parantes etter navn = året personen ble utnevnt til ridder. 


Eilif Ingebrigtsen 

Odd Kalvenes 

Einar O. Fosse 

Arild Mjelde 

Per Emblem 

Helge Holgersen 

Jan H. Andreasson 

Otto Lofnes 

Svein Fyllingen 

Audun Egge Andersen 

Roald Stigum Olsen (2017) - Stormester 

Trond Andersen (2016) 

Rune Haugseng (2016)

Sverre Johanson 

Bjørn Tveit 

Asbjørn Neverdal 

Terje Nilsen 

Jan Røe 

Harald Hammernes 

Robert Hansen 

Arve Frøyseth 

Jan M. Brandt ( 2021 )

Ronny Paulsen ( 2022 )

Powered by SmugMug Owner Log In