Æredsmedlem Helge HolgersenBMs styre vedtok enstemmig høsten 2017 å utnevne Helge Holgersen til nytt æresmedlem i Bergens Motorbåtforening. 


Begrunnelsen er som følger:

 Bergens Motorbåtforening har gjennom alle år vært drevet, vedlikeholdt og utviklet - og til tider også berget - av medlemmene. 

Dugnad fra alle medlemmer, for det den enkelte har anledning til og talenter til, for å bidra med for å holde foreningen "ship shape", det har alltid vært helt sentralt. 

 Vi har, og har hatt, folk som står på og bryr seg og som gjør langt mer enn det mange egentlig kan tenke som dugnad. Dette er ikke bare av plikt. Dette er folk som er glad i foreningen og som BM er, og har vært, helt avhengig av. 

Vi har altså noen av medlemmene våre som har vært uvurderlig viktige for foreningen og felleskapet, og som vi står i stor takknemlighetsgjeld til. En av disse ble født 22. september 1949 og er Minde-gutt; Helge Holgersen. 

Helge har i mange år vært tillitsvalgt i BM. Han ble også den 27. oktober 1990 utnevnt til Ridder av Det Gyldne Rat. Helges fremste kjennetegn er gjestfrihet, hjelpsomhet, positivitet og vennlighet. Han er alltid villig til å hjelpe og rådgi andre, men også så beskjeden at han sjelden spør om hjelp selv. 

I vår familie glemmer vi f.eks. ikke den fantastiske hjemreisen og hjelpen vi fikk hjem fra pinseturen i Mauranger i Helges flotte Fairline da vår Saga hadde motorhavari. La oss gå tilbake til 1984, etter den store brannen i BM. Arealet og anlegget i BM var noe helt annet enn det er nå. 

Helges avgjørende jobbing og hjelpsomhet ved utfylling og laging av helt ny vei i området foran Nordre skur er uvurderlig. Det må minst ha vært 150 lass med stein som gikk med. 

Alle lass kjørte og lastet han opp selv. Veien raste til og med ut. Men Helge fortsatte med sin enorme jobbing for foreningen og fellesskapet. Vi har alle sett hans gode humør, det brede smilet og følt et varmt vennskap. Og i mer enn 25 år har Helge snøbrøytet sent og tidlig i foreningen, helt vederlagsfritt. 

Stikkordet for Helge må være "vi må hjelpe hverandre!". I henhold til Lover for Bergens Motorbåtforening, § 7, er det med takknemlighet og entusiasme besluttet å utnevne deg, Helge Holgersen, til Æresmedlem i Bergens Motorbåtforening. 

 Jeg er stolt over å kunne overrekke deg diplomet og nålen som symboliserer ditt meget vel fortjente æresmedlemskap! Vi gratulerer, reiser oss og utbringer Helges skål! 


(Begrunnelsen over er sakset fra daværende formann Roald Stigum Olsens tale under Persetorskmiddagen 2017)


Powered by SmugMug Owner Log In