Råolje-FOTO-Colourbox_1440x720

BM Miljøstasjon


Bergens Motorbåtforenings Miljøstasjon Spilloljetank: 

Denne står nå inne i en miljøkontaineren. Det koster oss mye penger å tømme spilloljetanken vår. Det er fordi noen tømmer diesel og andre uhumskheter i tanken. Da kan oljen ikke brukes. Spilloljetanken er kun for brukt gear og motorolje. 


Oppsamlingspunkt for diesel og oljefilter: 

Kast kun diesel og oljefilter i dette oppsamlingspunktet. 

Annet miljøavfall skal leveres til nærmeste miljøstasjon, som er BIR Espehaugen. 


Batterier: 

Batterier skal leveres til nærmeste miljøstasjon, som er BIR Espehaugen. 

 Det er IKKE tillatt å sette fra seg batterier i miljøstasjonen vår. 


Hold orden! 

Sørg for at det er ryddig i miljøstasjonen. 


STYRET


Powered by SmugMug Owner Log In