Vannscooter

Vil innføre totalforbud for vannscooter på Nordåsvannet

Sakset fra Baatsans.no: 

Bystyret i Bergen har behandlet et representantforslag om å innføre totalforbud for vannscooter på Nordåsvannet, og skal videre vurdere Puddefjorden, Eidsvågen med mer Forslagstiller viser blant annet til ny havne- og farvannslov som trådte i kraft 1. januar 2020. Den gir kommuner anledning til å innføre egne regler om ferdsel med fritidsfartøy, eller egne regler spesifikt for ferdsel med vannscooter. Bystyret stiller seg bak forslaget, og ber byrådet å arbeide med å innføre en forskrift som gjør dette mulig. Bystyret ber om at forbud også vurderes i Puddefjorden, Eidsvågen, ved Eidsvågneset og i nærheten av offentlige badeplasser. Bystyret vedtok utvalgets innstilling. Det er Representanten Hege Solbakken (Sp) som har fremmet følgende representantforslag: 

Les forslaget her .. >>

Illustrasjonsbilde / 27.12.20/RuneH


Powered by SmugMug Owner Log In