coronavirus

Informasjon og tiltak i forbindelse med Koronavirus Covid-19


Oppdatert 24.03.2021:

INGEN SAMLING AV FOLK I BMs lokaler inntil videre. Det innføres egne tiltak ved felles utsett/oppsett for å ivareta de nye strenge restriksjonene som gjelder nå.     Er du syk; hold deg hjemme. Vær nøye med å holde 2m avstand og vask hendene ofte. 


Oppdatert 22.02.2021:

Myndighetene letter på de strenge restriksjonene fra mandag 22. februar, derfor opphever styret forbudet mot å samles i BMs lokaler fra samme dato. 

Vi henstiller til at det ikke samles flere en at avstandsregler kan opprettholdes og at det utvises forsiktighet.

 Forøvrig gjelder dette fortsatt: BMs smittevern tiltakkoronatiltak: Hold avstand til andre. Vask hendene ofte. Er du syk, eller mistenker at du holder på å bli syk, hold deg hjemme .. >>


Oppdatert 08.02.2021:

I henhold til kommunens siste restriksjoner følger styret opp med og stenge alle innendørs felles arealer i BM. Dette gjelde klubbhus, bestikken og møterom.


Oppdatert 20.12.2020: 

Byrådet i Bergen vedtok mandag 30.03 følgende regler for båter som legges til kai i Bergen sentrum: 

- Avstand mellom båter som ligger til kai skal være minimum 2 meter. 

- Det er ikke tillatt å ligge med båtene fortøyd utenpå hverandre. 


Hold avstand til andre. Vask hendene ofte. 

Er du syk, eller mistenker at du holder på å bli syk, skal du holde deg hjemme. 

Bruk av oppholdsrommet i klubbhuset: På grunn av smittefare fraråder styret at oppholdsrommet benyttes til forsamlingslokale. BMs medlemmer henstilles til å begrense den sosiale aktiviteten i disse tider. 

Vaktrommet skal ikke brukes ved vakt: Benytt klubbhuset ved vaktpauser. 

Hold avstand. Vask hendene ofte. Er du syk, eller mistenker at du holder på å bli syk, skal du holde deg hjemme. 

Varsle makker, og skaff avløser selv. 

Les mer her: 

# Helsenorge .. >>

# Folkehelseinstituttet .. >>


Publ/oppd. 10.02.2021/RuneH

Powered by SmugMug Owner Log In