VIKTIG INFORMASJON OM GJENNOMFØRING AV GENERALFORSAMLING I BM:


Til BMs medlemmer: 

Grunnet pandemisituasjonen og myndighetenes restriksjoner og bekymringer for videre smitte frykter styret at vi ikke kan gjennomføre en ordinær generalforsamling før befolkningen er vaksinert. 

Senest idag (07.01) er signalene fra helsemyndighetene at hele 2021 vil gå med til å få vaksinert hele befolkningen. Dette er en uholdbar situasjon å drifte båtforeningen i. 

Vi har innhentet råd fra KNBF, De Ældres Raad, foreningens desisorer og andre båtforeninger. Styret ønsker å gjennomføre en forenklet generalforsamling innen 27.1 for å kunne drive foreningen videre i 2021, med nye krefter og vedtatt budsjett. 

 Styret ber derfor medlemmene om å akseptere gjennomføring av en forenklet generalforsamling etter modell fra aksjeloven. 

 Vi viser til tidligere utsendt innkalling. De postene styret ønsker å behandle nå er: 

 Sak 2: Regnskap for perioden 

 Sak 5: Kontingent 

 Sak 6: Budsjett 2021 

 Sak 9: Valg 

 For å gjennomføre en forenklet generalforsamling kreves det at alle medlemmer samtykker dette. 

Dersom noen av medlemmene ikke aksepterer en slik gjennomføring, tilkjennegis dette med begrunnelse via e-post til: 

 rune.haugseng@icloud.com innen fredag 15.01.2021. 

 Manglende tilbakemelding oppfattes som at man aksepterer forslaget til gjennomføring av forenklet generalforsamling. Dersom medlemmene gir sitt samtykke til gjennomføring forenklet generalforsamling vil det sendes ut en oppfølgings e-post hvor vi ber medlemmene ta stilling til punktene over. 

 Vi viser til tidligere utsendt innkalling til generalforsamling. Vi henstiller til at medlemmene setter seg inn i innkallingen til generalforsamlingen. Dersom spørsmål til noe i innkallingen, 

ta kontakt med etatsjefer i styret – her .. >> 

# Les innkallelsen her .. >>

# Innkallingen kan lastes ned på Havneweb .. >> 

# Papirutgave av innkallingen er lagt ut i klubbhuset. # 

Du kan også be om å få tilsendt en pdf utgave på epost. Send e-post til:

rune.haugseng@icloud.com 


Oppdatert 11.01.2021 / Rune H.


Powered by SmugMug Owner Log In