Bytt gasslanger !

Mange slurver med å bytte ut gasslangen som har blitt for gammel, og utsetter dermed både seg selv og andre for brann- og eksplosjonsfare. Gasslanger har begrenset levetid, og må byttes ut med jevne mellomrom. 

Sterk sol og store temperaturendringer tærer på gummien.
 Produksjonsåret står tydelig merket på slangen, slik at du skal vite hvor gammel den er. En god regel er å bytte slange hvert andre eller tredje år. Alle bør sjekke slanger, koblinger  og gjennomføringer jevnlig. Se etter sprekker og lekkasjer. Du kan finne eventuelle lekkasjer ved å pensle konsentrert såpevann på slanger og rørforbindelser. Når du setter på gassen, vil det danne seg såpebobler på lekkasjestedet. – 

Kjenner du gasslukt og mistenker lekkasje, må du straks stenge av gasstilførselen på gassflasken. 
Det finnes ikke noe fasitsvar på holdbarheten til en gasslange. – Noen ganger kan den være kortere enn to år, andre ganger lenger. En gassdetektorer montert nederst i båten under der gassen brukes er et godt tips. Gass er tyngre enn luft, og siver ned til nederste punkt i båten.

28.12.2020/REH


Gass-slange
Powered by SmugMug Owner Log In