Siste lagt ut 2023.05.22


Fra 25.05: kr 14,37 pr ltrMars: 36.415


Ny båt?

Har du skiftet båt, må du melde fra til havnesjefen.Les mere om hvilke regler som gjelder ved båtskifte i havnereglementet .. >>


Lading av el-bil:

Det er ikke tillatt å lade el-biler i BM havn. Havnen har ikke godkjente strømuttak for lading av el-biler. Strømforbruk ved lading av el-biler belastes felles strømregning, noe som ikke er tillatt.


Lås av strømuttak på strømsøyler:

Vi anbefaler å låse av strømuttak på strømsøyle når det ikke er i bruk. Det har vært flere tilfeller hvor strøm er blitt tappet fra båser som ikke har vært i bruk i vinter. 

Styret 26.08.2021.


Overvåking av egen båt i BM havn:

De som har installert fjernovervåking av egen båt må ikke benytte BMs internett til dette. Har man denne type utstyr i båten må det benyttes eget opplegg for signaloverføring til mobil, etc. 

Styret. Publ.: 20.05.2021/RuneH


Havvarsel viser vanntemperaturer:


Sjekk ut: www.hi.no:


Båtfart anbefales!


.

Velkommen til BMs hjemmeside

Det er for tiden 7 ledige båtplasser i BM havn.

Søk om båtplass? Ta kontakt med havnesjefen .. >


Neste uke ( 5 til 11 juni 2023) skal Elektroinstallatør B.E.A. bytte ut all belysning inne i alle skurene og utvendig på eiendommen. 

Som følge av dette må alle biler fjernes fra skurene innen søndag kveld 4 juni. 

Utvendig kan biler parkere, men ikke under lysarmaturer som skal byttes.B.E.A. starter opp sitt arbeid mandag 5 juni kl 07:00 og skal være ferdig innen fredag 9 juni, og i denne perioden må man ta hensyn til ovenstående. 

Er din bil parkert i skuret risikerer du at vi må taue den bort på eiers bekostning. 

Dette til informasjon


Loggen:

31.05: Se bildene fra BMs pinsetur 2023! >>


25.05: Informasjon om skifte av diesel leverandør.

30.04: På tide å bytte vimpel? Nye vimpler er lagt ut i klubbhuset. Både store og små :-)

14.04: Invitasjon og påmelding til pinseturen er lagt ut (se under).

18.02: Havnesjefen melder om 7 ledige båtplasser i BM havn.

20210428-IMG_4307


Last opp bilder fra pinseturen ved å sende dem på epost til rune.haugseng@icloud.com

Se bildene fra pinseturen her:


BMs Persetorskaften 2022:

Det ble en fin kveld i godt selskap. 52 personer deltok på festen. BMs vimpel ble rullet inn for vinteren. Bergens Skipperforening var som vanlig en perfekt ramme for dette tradisjonsrike arrangementet. Etter middagen var det kaffe avec og dans.


Avslutningstur og fest:

I år som i fjor hadde Tur- og Klubbkomiteen gleden av å invitere alle BMs medlemmer til årets Avslutnings tur/Sesongavslutning. 

Suksessen fra i fjor ble gjentatt: konvoi på Nordåsen etterfulgt av festmiddag i Bestikken. 


Se bildene fra konvoi og festen her .. >>


Publ 26.09.2022/RuneH


Orden i Bergens Motorbåtforening sine fellesområder 


Det er på tide med en liten oppstramming og opprydding av våre fellesområder. 

Styret ønsker å løfte følgende saker: 

1. Jolleskuret: 

Jolleskuret skal være tømt 1 mai, det er ikke gjort i år. Alle båter som er der ved første høstdugnad blir tatt i arrest og låst fast. Medlemmer må da kontakte styret forklare hvorfor jollen ikke er fjernet og vil da få utlevert sin jolle. Joller som ikke er gjort rede for vil tillfalle foreningen 1 november 2022. 

2. Miljøboden: 

Der skal IKKE kastes beholdere, med ukjent innhold i miljøboden. Der skal heller ikke settes batterier. I miljøboden skal KUN olje på tank og filter i respektive beholdere. Batteri og dunker med flytende innhold av ukjent art skal leveres til godkjent miljøstasjon IKKE etterlates i BM 

3. Utstyr som medlemmer lagrer

på foreningens fellesområder vil på samme måte som joller fra jolleskuret, bli tatt i arrest. Utstyr blir utlevert på samme måte som joller. 

4. Strømkabler:

Det vises til havnereglemanget og det pressiseres at det ikke er lov å skjøt på ledning mellom stolpe og båt. Sjekk og egen kabel for rustskader. Bytt kabel om du er usikker på om den er god nok. 

5. Fortøyning og strekkavlaster:

Ber om at alle har båtene forsvarlig fortøyd og benytter strekkavlastere. 


Trond Olav Ronæs  Havnesjef 

Publ: 29.08.2022


BMs sensommertur 26. - 28. august. 

Turen ble lagt til Bakkasund, en trivelig gjestehavn nord på Austevoll. 

14 båter med BM vimpel var innom i løpet av helgen. Knall vær og godt stemningen :-). Det ble satt opp langbord på kaien lørdag og alle barna fikk  godteposer.


Hilsen TurkomiteenBMs Pinsetur 2022.


4-6 juni gikk turen til vakre Tysnes.

Det var meldt på 33 båter og 115 personer.


Takk til alle all kjøpte lodd på pinseturen! 

Totalt fikk vi inn kr. 9.960,- !! Dette er penger som Bergens Motorbåtforening donerer til Redningsselskapet😊


Se bildene fra Pinseturen .. >>

Tommyfoto: 20 år med Pinsetur .. >>

Send bilder fra turen på epost til: rune.haugseng@icloud.com


2022.06.10/RuneH.

Fra årets Pinsetur:


Det har vært tilsyn av el-anlegget i BM havn:
 

Det er flere funn på dårlige landstrømkabler til båtene. Vi ber om at alle sjekker sine landstrømkabler for skader på kabel og rust i selve støpselet. Alle kabler med skjøt skal fjernes omgående. Ved funn av feil kobles kabel fra umiddelbart. 

Det vil bli gjennomført kontroller av landstrømkabler fortløpende.

 

Fordi rapporten fra el tilsynet kun er dokumentert med bilder har vi ikke klart å identifisere og kontakte alle båteiere dette gjelder.Håper på forståelse for dette, og at feil og mangler utbedres med en gang.
Ved spørsmål kontakt havnesjefen.


2022.04.26/RuneH.


LOGG ( eldre saker):

2021.11: Kortreist havneidyll på Marmorøyene:
De færreste tar turen inn i Nordåsvannet like syd for Bergen sentrum. Og sannsynligvis enda færre vet at her ligger det en perle av en naturhavn med det poetiske navnet Marmorøyene.

Marmorøyen, tidligere kalt Hopeholmen, fikk navnet etter at det ble drevet marmorbrudd der fra begynnelsen av 1700-tallet til midt på 1800-tallet. Øyen hørte til familien Lillienskjold i flere generasjoner, og marmor ble primært sendt til Danmark. 

Mye marmor gikk til Christiansborg slott i København rundt 1730. Ludvig Holberg testamenterte hele sin formue til Sorø Akademi sør for København mot at han fikk tittelen baron og ble gravlagt i Sorø Klosterkirke. Sarkofagen hans befinner seg der i dag, og den er laget av blå marmor fra Marmorøyen. Les hele artikkelen i Båtmagasinet, her .. >>

Tekst og foto: Tommy Håvardstun. / 2021.11


2021.05.27: Bølge- og vindvarsel for egen rute!

Kystverkets bølgevarsel kan du nå tegne egen rute i området fra Øst-Grønland til Kola og fra den Engelske kanal til Nordpolen. 

Bølge- og vinddata hentes fra Meteorologisk institutt og NORCE Coastal and Ocean Systems. 

En annen nyhet er at vi viser sikt og skydekke for enkelte værstasjoner på fyr og flyplasser. Se demo i videoen under og test ut selv på: https://www.barentswatch.no/bolgevarsel/

Demo: Se https://fb.watch/5JGh3vxakg/ 


2021.01.22: Ved oppsett skal båtens kjøl ALLTID hvile på klosser!

Ved oppsett på kai (og i naust) skal båtens kjøl ALLTID hvile på klosser. Båten skal ALDRI henge(!) på støttebukkene. 

De er kun til for å støtte båten slik at den ikke velter over på siden. Det er derfor viktig å påse at båten er tilnærmet i vater før støttebukkene settes inntil båten på begge sider. 

Det er observert båter på kai hengende i sidebukkene uten kjøl på klosser. Dette er livsfarlig og strengt forbudt. Knekker en sidebukk, eller en bil kommer borti sidebukken når man arbeider under båten - kan man få båten over seg, med påfølgende potensielt store personskader. 

Opplagsjef 16.05.2021

# 2022.01.22: Sjøfartsdirektoratet registrerte 26 omkomne ved bruk av fritidsbåt i 2021. Det er seks fleire enn i 2020, men likevel nært snittet dei siste fem åra. 19 av dei omkomne mangla flyteutstyr, og sju omkom ved fiske. 25 av dei omkomne var menn. Dei fleste var godt vaksne med ein snittalder på 59 år. 92 % av dei omkomne var 40 år eller eldre. – Dette viser at vi alle, og kanskje spesielt dei som er godt vaksne, må bli flinkare til å tenkje tryggleik når vi er ute på sjøen. Det er ikkje så mykje ein skal gjere for å auke tryggleiken, til dømes bruke flytevest, seier sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide. Les mer .. >> Publ. 22.01.2022/RuneH.

# 2022.03.XX: «In The same boat» er en av fem ulike ryddeaktører i Rydd Norge Vestland, som Bergen og Omland Friluftsråd administrere og leder på vegne av Handelens Miljøfond sitt Rydd Norge program (HMF). HMF eier og finansierer prosjektet. Mer informasjon om prosjektet som skal rydde 40% av ytre kyst på Vestland for makroplast på land minst innen 2023, finnes på: https://handelensmiljofond.no/rydd-norgeInnspill eller spørsmål? Ta kontakt med Gudrun Kristin Fatland, Prosjektleder Rydd Norge Vestland, Hellebakken 45 //  5039 Bergen, Mobil: 90 28 88 24. Nettside: www.bof.no

# 2022.03.XX: Under navnet Thrust Marine AS vil selskapet megle skjærgårdsjeeper, bowridere, daycruisere og cabincruisere. Dette skriver eier og daglig leder Trond Hopen i en presemelding. - Vi ønsker å hjelpe båtfolket i hele landet med kjøp og salg av fritidsbåt. Vi kan hjelpe folk som vi selge båten selv med en «gjør-det-selv»-pakke» eller vi kan gjøre hele salgsjobben, inkludert fotograf og tilstandsrapport, opplyser Hopen. Sakset fra Båtmagasinet >>

# 2021.11.13: BMs Persetorskaften 2021. Det ble en fin kveld i godt selskap. 46 personer deltok på festen. BMs vimpel ble rullet inn for vinteren. Jan Brandt ble utnevnt til ridder etter lang og tro tjeneste i BM. Utnevnelsen ble gjennomført på tradisjonelt vis med oppstilling, grundig vask og høytidelig medalje overrekkelse. Etter middagen var det kaffe avec og dans. Se bilder fra festen her .. >>

# 2021.09.25: Avslutningsfesten. 20 båter deltok og lagde en flott konvoi i Nordåsen. Etterfulgt av tapas middag og festligheter i Bestikken. 

49 personer var med på festen.Se bilder fra konvoien og festen her .. >> 

# 2021.09.16: Medlemsmøte. Formann Bård Tore Norheim ønsket velkommen til BMs første fysiske medlemsmøte. Noen medlemmer var også tilstedet via zoom. 15 medlemmer møtte i bestikken, og 4 medlmmer følgte med via Zoom. Han kommenterte at opppussingen av Bestikken 1 etasje nærmet seg ferdig. Noe ryddig står igjen. Vi har fått en noe smal dør inn til det ene toalettet. Oppvaskmaskinen virker ikke. I tillegg trengs det rydding og nedvask.

Les hele referatet her .. >>


# 2021.09.03: Sensommertur til Geitanger: Det var totalt 7 BM båter som overnattet på Geitanger. Et medlem kom på dagsbesøk på lørdag med to barn. Totalt 8 BM båter var innom. Et nytt medlem var med og ble tatt godt imot og inkludert i god BM ånd :-). Fredag var det sosialisering og flere samlet seg oppe hos Ole om kvelden. Lørdag var det fiskekonkurranse. Det var premier for størst fisk(sei), sjeldnest fisk(lange) og minste levende fisk i bøtte. Det ble kjørt fokus på bærekraftig høsting. Det var innveiing kl 17:30 og premieutdeling kl. 18:00. Etterpå var det grilling på kaien. Lørdagen var det rebus for de minste barna med skattekiste full av godteposer. (Ungdommene fikk godteposer uten rebus).  Gå til album .. >>

# 2021.06.21: Informasjonsskriv fra politiet er sendt ut til alle båthavnene og marinaer i hele Bergensområdet: Politiet gjør dette fordi vi har grunn til å tro at tyverier av båter/motorer kan øke i tiden fremover. Les hele brevet .. >>


# 2021.06.21: Roald Stig har sansen for å holde gamle damer i god stand, så da er det som seg hør og bør både en gammel bil og en gammel dame i porteføljen .. >>


# 2021.05.20: Styret ønsker å fokusere på vaktordningen i BM. Vi oppfordrer alle medlemmer til å gå sine egne vakter .. >> 

Les mer om BMs vaktordning her .. >>


23.08.21: Båtkrasj Straume Bro .. >>

Se de 10 mest populære havnene på vestlandet, kåret av Båtsans.no .. >>


# Bjørn Ofte: Sikkerhet i båt:

Bjørn Ofte er en båtsmann med lang erfaring, både som kaptein på egen båt, men også i sitt arbeid som besiktigelsesmann for KNBF. På siste medlemsmøte med fysisk frammøte (2019) holdt han et innlegg med tema "sikkerhet i båt". Se underlaget til foredraget her:

Bjørn Ofte: Sikkerhet i båt .. >>

Publ/oppd: 16.05.2021/RuneH.


# 23.03.2021: Dieseltanken er tømt, rengjort og trykktestet. 

Det er nå ca. fem år siden vi hadde kontroll av dieselanlegget sist. Kontrollen innebærer tømming av tank, rengjøring og trykktesting. Dieselen som er på tanken blir tømt med sugebil og fylt tilbake til tank etter arbeidet. Tanken vår er på 12m3. Alle tanker på over 10m3 kommer inn under Tankforskriften. Vi er derfor pliktig til å utføre dette vedlikeholdet jevnlig.


# 25.08.2020: Med B/B Thea til Nord NorgeI Båtmagasinet nr 9 - 2020 er det en stor fotoreportasje fra turen B/B Thea med Tommy og Heidi gjorde til Nord Norge i sommer. 

Se bilder fra turen her .. >>webmaster: rune.haugseng@icloud.com 


Powered by SmugMug Owner Log In