Siste: 2022.11.16Fra 03.10: kr 17,74 pr ltrNovember: 32.935


Ny båt?

Har du skiftet båt, må du melde fra til havnesjefen.Les mere om hvilke regler som gjelder ved båtskifte i havnereglementet .. >>


Lading av el-bil:

Det er ikke tillatt å lade el-biler i BM havn. Havnen har ikke godkjente strømuttak for lading av el-biler. Strømforbruk ved lading av el-biler belastes felles strømregning, noe som ikke er tillatt.


Lås av strømuttak på strømsøyler:

Vi anbefaler å låse av strømuttak på strømsøyle når det ikke er i bruk. Det har vært flere tilfeller hvor strøm er blitt tappet fra båser som ikke har vært i bruk i vinter. 

Styret 26.08.2021.


Overvåking av egen båt i BM havn:

De som har installert fjernovervåking av egen båt må ikke benytte BMs internett til dette. Har man denne type utstyr i båten må det benyttes eget opplegg for signaloverføring til mobil, etc. 

Styret. Publ.: 20.05.2021/RuneH


Havvarsel viser vanntemperaturer:


Sjekk ut: www.hi.no:


Båtfart anbefales!


.

Velkommen til BMs hjemmeside


Loggen:
05.01: BM kalender 2023 ute nå .. >>

27.01: 1 stk øreplugg funnet i Bestikken. Kan hentes ved henvendelse til Robert Hansen. 

28.12: BM Inviterer til Juletrefest 15 Januar 2023, i Bestikken.
24.12På vegne av styret ønsker jeg alle våre medlemmer og båtvenner en riktig god jul og et godt nytt år. Takk for god innsats for foreningen gjennom året, takk for gode turer og samvær. Snart er vi inne i nytt år med nye muligheter. Fred i heimen. 
Hilsen Bård Tore Norheim (formann)

15.12: Papirutgaven av referatet fra BMs 109' generaslforsamling ligger nå også tilgjengelig i kafferommet i klubbhuset.

08.12: Referat fra BMs 109' generaslforsamling ligger nå tilgjengelig på Havneweb .. >>

28.11: Oppdatert Havnereglement og BMs lover ligger nå tilgjengelig på kun på Havneweb .. >> (Før lå Havnereglementet åpent på vår hjemmeside.)

23.11: Generalforsamling avholdt. Det var god oppslutning med totalt 55 medlemmer. Som vanlig var det en upåklagelig servering, med mengder av kaffe og tebrød. Referat kommer. 

Foto: Tommy Håvardstun

Bekkjarvik-6

27.01: 

1 stk øreplugg funnet i Bestikken. Kan hentes ved henvendelse til Robert Hansen. 


Øreplugg funnet:

image000000

Invitasjon til Juletrefest 15 Januar 2023

BERGENS MOTORBÅTFORENING Inviterer til JULETREFEST Søndag 15.januar 2023 kl. 17.00 - 19.00 i "Bestikken". 

Med nisseorkester, mat, julegodt og besøk av nissen! 

Pris kr. 150,- for voksne og Kr. 150,- pr barn.

VIPPS TIL 140656 Eller giro nr. 9525.06.65475 Merkes påmelding juletrefest, og navn på deltagere. 

Påmelding gjøres helst via denne linken: http://bit.ly/3I6oDaQ

Betaling og påmelding senest 09.01.2023 

Husk å oppgi antall personer samt barnas navn og alder.

 OBS! Begrenset antall plasser. 

Ved spørsmål ta kontakt med 

Henning Thunem Klubbsjef Mobil : 980 44 558 


God jul og godt nytt år til alle i Bergens Motorbåtforening! 

Hilsen Klubbkomiteen 


Se også våre facebook sider og Infor sider i havneweb under nyheter PDF. Generalforsamling ble gjennomført 23.11 


Papirutgaven av referatet fra BMs 109' generaslforsamling ligger nå også tilgjengelig i kafferommet i klubbhuset.

Referat ligger nå tilgjengelig på www.havneweb.no .. >>


Oppd. 15.12.2022 / Rune H.

Skjermbilde 2022-12-08 kl  14 23 32

BMs Persetorskaften 2022:

Det ble en fin kveld i godt selskap. 52 personer deltok på festen. BMs vimpel ble rullet inn for vinteren. Bergens Skipperforening var som vanlig en perfekt ramme for dette tradisjonsrike arrangementet. Etter middagen var det kaffe avec og dans.


Vinteroppsett 2022, midtre skur:


Invitasjon til Persetorsken 2022:

Fra Persetorsken 2021:

..


Avslutningstur og fest:

I år som i fjor hadde Tur- og Klubbkomiteen gleden av å invitere alle BMs medlemmer til årets Avslutnings tur/Sesongavslutning. 

Suksessen fra i fjor ble gjentatt: konvoi på Nordåsen etterfulgt av festmiddag i Bestikken. 


Se bildene fra konvoi og festen her .. >>


Publ 26.09.2022/RuneH


Medlemsmøte 21.09 i Bestikken ble vel gjennomført. Referat ligger på Havneweb.


Orden i Bergens Motorbåtforening sine fellesområder 


Det er på tide med en liten oppstramming og opprydding av våre fellesområder. 

Styret ønsker å løfte følgende saker: 

1. Jolleskuret: 

Jolleskuret skal være tømt 1 mai, det er ikke gjort i år. Alle båter som er der ved første høstdugnad blir tatt i arrest og låst fast. Medlemmer må da kontakte styret forklare hvorfor jollen ikke er fjernet og vil da få utlevert sin jolle. Joller som ikke er gjort rede for vil tillfalle foreningen 1 november 2022. 

2. Miljøboden: 

Der skal IKKE kastes beholdere, med ukjent innhold i miljøboden. Der skal heller ikke settes batterier. I miljøboden skal KUN olje på tank og filter i respektive beholdere. Batteri og dunker med flytende innhold av ukjent art skal leveres til godkjent miljøstasjon IKKE etterlates i BM 

3. Utstyr som medlemmer lagrer

på foreningens fellesområder vil på samme måte som joller fra jolleskuret, bli tatt i arrest. Utstyr blir utlevert på samme måte som joller. 

4. Strømkabler:

Det vises til havnereglemanget og det pressiseres at det ikke er lov å skjøt på ledning mellom stolpe og båt. Sjekk og egen kabel for rustskader. Bytt kabel om du er usikker på om den er god nok. 

5. Fortøyning og strekkavlaster:

Ber om at alle har båtene forsvarlig fortøyd og benytter strekkavlastere. 


Trond Olav Ronæs  Havnesjef 

Publ: 29.08.2022


BMs sensommertur 26. - 28. august. 

Turen ble lagt til Bakkasund, en trivelig gjestehavn nord på Austevoll. 

14 båter med BM vimpel var innom i løpet av helgen. Knall vær og godt stemningen :-). Det ble satt opp langbord på kaien lørdag og alle barna fikk  godteposer.


Hilsen TurkomiteenFra august nr av Båtmagasinet:

Da er bosspann m/ håv montert på brygge 2 og 3. Kun ment for boss plukket opp fra sjøen. Skal ikke brukes til båtavfall...


BMs Pinsetur 2022.


4-6 juni gikk turen til vakre Tysnes.

Det var meldt på 33 båter og 115 personer.


Takk til alle all kjøpte lodd på pinseturen! 

Totalt fikk vi inn kr. 9.960,- !! Dette er penger som Bergens Motorbåtforening donerer til Redningsselskapet😊


Se bildene fra Pinseturen .. >>

Tommyfoto: 20 år med Pinsetur .. >>

Send bilder fra turen på epost til: rune.haugseng@icloud.com


2022.06.10/RuneH.

Fra årets Pinsetur:


Hvor trygt er litiumbatteri for din båt?

Av Stig Hvide Smith Generalsekretær Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF)

Litium batterier har markante fordeler fremfor ordinære batterier, og vi vil se en betydelig vekst innen dette markedet.  Med et betydelig marked vil man naturlig oppleve prispress. Dette vil igjen medføre strategi for høyvolum produksjon, hvor produksjonskost presses for å optimalisere konkurransekraft på pris.  Jeg roper med dette et kraftig varsko i forhold til mulig utvikling. 

Litium batterier er brannbomber ved uriktig bruk, feilinstallasjon eller uegnet type. Det er innlysende at sannsynligheten for alvorlige ulykker er overveiende til stede, og at vi må tenke føre var! Båtforbundet må med alle midler orientere båtfolket om situasjonen. Sjøfartsdirektoratet må vurdere om det er reguleringer eller tiltak som kan forestås. 

 Media må ta ansvar med omfattende orientering rundt risiko, kvaliteter, installasjon og viktighet av tilpasset ladesystem. Skriver denne informasjonen relativt bredt som varsko til sentrale aktører innen sjøsikkerhet. 

Visste du at litiumbatterier i båt kan utgjøre en reell brannrisiko? Les mer her .. >>

Med vennlig hilsen  Stig Hvide Smith 

Generalsekretær Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF)

Mobil: 917 74 007 E-post: stig@knbf.no Web: www.knbf.no

Les Tommy Håvardstun innlegg i denne saken, her .. >>

2022.05.22/RuneH

avatar

Det har vært tilsyn av el-anlegget i BM havn:
 

Det er flere funn på dårlige landstrømkabler til båtene. Vi ber om at alle sjekker sine landstrømkabler for skader på kabel og rust i selve støpselet. Alle kabler med skjøt skal fjernes omgående. Ved funn av feil kobles kabel fra umiddelbart. 

Det vil bli gjennomført kontroller av landstrømkabler fortløpende.

 

Fordi rapporten fra el tilsynet kun er dokumentert med bilder har vi ikke klart å identifisere og kontakte alle båteiere dette gjelder.Håper på forståelse for dette, og at feil og mangler utbedres med en gang.
Ved spørsmål kontakt havnesjefen.


2022.04.26/RuneH.


LOGG ( eldre saker):

2021.11: Kortreist havneidyll på Marmorøyene:
De færreste tar turen inn i Nordåsvannet like syd for Bergen sentrum. Og sannsynligvis enda færre vet at her ligger det en perle av en naturhavn med det poetiske navnet Marmorøyene.

Marmorøyen, tidligere kalt Hopeholmen, fikk navnet etter at det ble drevet marmorbrudd der fra begynnelsen av 1700-tallet til midt på 1800-tallet. Øyen hørte til familien Lillienskjold i flere generasjoner, og marmor ble primært sendt til Danmark. 

Mye marmor gikk til Christiansborg slott i København rundt 1730. Ludvig Holberg testamenterte hele sin formue til Sorø Akademi sør for København mot at han fikk tittelen baron og ble gravlagt i Sorø Klosterkirke. Sarkofagen hans befinner seg der i dag, og den er laget av blå marmor fra Marmorøyen. Les hele artikkelen i Båtmagasinet, her .. >>

Tekst og foto: Tommy Håvardstun. / 2021.11


2021.05.27: Bølge- og vindvarsel for egen rute!

Kystverkets bølgevarsel kan du nå tegne egen rute i området fra Øst-Grønland til Kola og fra den Engelske kanal til Nordpolen. 

Bølge- og vinddata hentes fra Meteorologisk institutt og NORCE Coastal and Ocean Systems. 

En annen nyhet er at vi viser sikt og skydekke for enkelte værstasjoner på fyr og flyplasser. Se demo i videoen under og test ut selv på: https://www.barentswatch.no/bolgevarsel/

Demo: Se https://fb.watch/5JGh3vxakg/ 


2021.01.22: Ved oppsett skal båtens kjøl ALLTID hvile på klosser!

Ved oppsett på kai (og i naust) skal båtens kjøl ALLTID hvile på klosser. Båten skal ALDRI henge(!) på støttebukkene. 

De er kun til for å støtte båten slik at den ikke velter over på siden. Det er derfor viktig å påse at båten er tilnærmet i vater før støttebukkene settes inntil båten på begge sider. 

Det er observert båter på kai hengende i sidebukkene uten kjøl på klosser. Dette er livsfarlig og strengt forbudt. Knekker en sidebukk, eller en bil kommer borti sidebukken når man arbeider under båten - kan man få båten over seg, med påfølgende potensielt store personskader. 

Opplagsjef 16.05.2021

# 2022.01.22: Sjøfartsdirektoratet registrerte 26 omkomne ved bruk av fritidsbåt i 2021. Det er seks fleire enn i 2020, men likevel nært snittet dei siste fem åra. 19 av dei omkomne mangla flyteutstyr, og sju omkom ved fiske. 25 av dei omkomne var menn. Dei fleste var godt vaksne med ein snittalder på 59 år. 92 % av dei omkomne var 40 år eller eldre. – Dette viser at vi alle, og kanskje spesielt dei som er godt vaksne, må bli flinkare til å tenkje tryggleik når vi er ute på sjøen. Det er ikkje så mykje ein skal gjere for å auke tryggleiken, til dømes bruke flytevest, seier sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide. Les mer .. >> Publ. 22.01.2022/RuneH.

# 2022.03.XX: «In The same boat» er en av fem ulike ryddeaktører i Rydd Norge Vestland, som Bergen og Omland Friluftsråd administrere og leder på vegne av Handelens Miljøfond sitt Rydd Norge program (HMF). HMF eier og finansierer prosjektet. Mer informasjon om prosjektet som skal rydde 40% av ytre kyst på Vestland for makroplast på land minst innen 2023, finnes på: https://handelensmiljofond.no/rydd-norgeInnspill eller spørsmål? Ta kontakt med Gudrun Kristin Fatland, Prosjektleder Rydd Norge Vestland, Hellebakken 45 //  5039 Bergen, Mobil: 90 28 88 24. Nettside: www.bof.no

# 2022.03.XX: Under navnet Thrust Marine AS vil selskapet megle skjærgårdsjeeper, bowridere, daycruisere og cabincruisere. Dette skriver eier og daglig leder Trond Hopen i en presemelding. - Vi ønsker å hjelpe båtfolket i hele landet med kjøp og salg av fritidsbåt. Vi kan hjelpe folk som vi selge båten selv med en «gjør-det-selv»-pakke» eller vi kan gjøre hele salgsjobben, inkludert fotograf og tilstandsrapport, opplyser Hopen. Sakset fra Båtmagasinet >>

# 2021.11.13: BMs Persetorskaften 2021. Det ble en fin kveld i godt selskap. 46 personer deltok på festen. BMs vimpel ble rullet inn for vinteren. Jan Brandt ble utnevnt til ridder etter lang og tro tjeneste i BM. Utnevnelsen ble gjennomført på tradisjonelt vis med oppstilling, grundig vask og høytidelig medalje overrekkelse. Etter middagen var det kaffe avec og dans. Se bilder fra festen her .. >>

# 2021.09.25: Avslutningsfesten. 20 båter deltok og lagde en flott konvoi i Nordåsen. Etterfulgt av tapas middag og festligheter i Bestikken. 

49 personer var med på festen.Se bilder fra konvoien og festen her .. >> 

# 2021.09.16: Medlemsmøte. Formann Bård Tore Norheim ønsket velkommen til BMs første fysiske medlemsmøte. Noen medlemmer var også tilstedet via zoom. 15 medlemmer møtte i bestikken, og 4 medlmmer følgte med via Zoom. Han kommenterte at opppussingen av Bestikken 1 etasje nærmet seg ferdig. Noe ryddig står igjen. Vi har fått en noe smal dør inn til det ene toalettet. Oppvaskmaskinen virker ikke. I tillegg trengs det rydding og nedvask.

Les hele referatet her .. >>


# 2021.09.03: Sensommertur til Geitanger: Det var totalt 7 BM båter som overnattet på Geitanger. Et medlem kom på dagsbesøk på lørdag med to barn. Totalt 8 BM båter var innom. Et nytt medlem var med og ble tatt godt imot og inkludert i god BM ånd :-). Fredag var det sosialisering og flere samlet seg oppe hos Ole om kvelden. Lørdag var det fiskekonkurranse. Det var premier for størst fisk(sei), sjeldnest fisk(lange) og minste levende fisk i bøtte. Det ble kjørt fokus på bærekraftig høsting. Det var innveiing kl 17:30 og premieutdeling kl. 18:00. Etterpå var det grilling på kaien. Lørdagen var det rebus for de minste barna med skattekiste full av godteposer. (Ungdommene fikk godteposer uten rebus).  Gå til album .. >>

# 2021.06.21: Informasjonsskriv fra politiet er sendt ut til alle båthavnene og marinaer i hele Bergensområdet: Politiet gjør dette fordi vi har grunn til å tro at tyverier av båter/motorer kan øke i tiden fremover. Les hele brevet .. >>


# 2021.06.21: Roald Stig har sansen for å holde gamle damer i god stand, så da er det som seg hør og bør både en gammel bil og en gammel dame i porteføljen .. >>


# 2021.05.20: Styret ønsker å fokusere på vaktordningen i BM. Vi oppfordrer alle medlemmer til å gå sine egne vakter .. >> 

Les mer om BMs vaktordning her .. >>


23.08.21: Båtkrasj Straume Bro .. >>

Se de 10 mest populære havnene på vestlandet, kåret av Båtsans.no .. >>


# Bjørn Ofte: Sikkerhet i båt:

Bjørn Ofte er en båtsmann med lang erfaring, både som kaptein på egen båt, men også i sitt arbeid som besiktigelsesmann for KNBF. På siste medlemsmøte med fysisk frammøte (2019) holdt han et innlegg med tema "sikkerhet i båt". Se underlaget til foredraget her:

Bjørn Ofte: Sikkerhet i båt .. >>

Publ/oppd: 16.05.2021/RuneH.


# Medlemsmøte 24.03 kl 19:00

I disse korona tider må vi samles på annen måte enn i Bestikken.Vi ønsket derfor å prøve et digitalt medlemsmøte denne gangen, ved hjelp av Zoom.Agendaen var at etatssjefer orienterer fra sine etater, og medlemmer stilte spørsmål.Møtet åpnet kl 18:00 - slik at man fikk god tid til å teste og å komme seg på nett.Man fulgte en link for å komme til møtet. Møtet åpnet kl 18:00, slik at man kunne teste litt, og være klar til kl 19:00. 24.03 kl 19:00 gikk vi live, og 35 medlemmer deltok i zoom møtet. Dette ble en suksess :-)

Les referatet her .. >>


# 23.03.2021: Dieseltanken er tømt, rengjort og trykktestet. 

Det er nå ca. fem år siden vi hadde kontroll av dieselanlegget sist. Kontrollen innebærer tømming av tank, rengjøring og trykktesting. Dieselen som er på tanken blir tømt med sugebil og fylt tilbake til tank etter arbeidet. Tanken vår er på 12m3. Alle tanker på over 10m3 kommer inn under Tankforskriften. Vi er derfor pliktig til å utføre dette vedlikeholdet jevnlig.


# 23.02.2021: Etter generalforsamling 2020 har BM fått nytt styre. Ny formann er Bård Tore Norheim. Avtroppende formann Kjell Matre har skrevet noen ord i anledningen hans avgang som formann .. >>


23.02.2021: Påtroppende formann Bård Tore Norheim har også skrevet noen ord: Les hva han skriver her .. >>


14.02.2021: Les alt om BMs 107. generalforsamling, her .. >>


# 25.08.2020: Med B/B Thea til Nord NorgeI Båtmagasinet nr 9 - 2020 er det en stor fotoreportasje fra turen B/B Thea med Tommy og Heidi gjorde til Nord Norge i sommer. 

Se bilder fra turen her .. >>webmaster: rune.haugseng@icloud.com 


Powered by SmugMug Owner Log In