BMs miljøstasjon

Vi (BM) blir påført store utgifter ved at spilloljen som blir tømt i spilloljetanken er veldig forurenset. 

Det vil si at det er alt annet enn spillolje som blir tømt i tanken. Vi presiserer at det kun er lov til å tømme spillolje der! IKKE vann, kluter, bensin, sand og grus (hvor i all verden kommer det fra ..!?).

Problemet er at når vi skal tømme tanken så går suge silen tett og tømmingen tar lang tid. I tillegg får vi ekstra regning fra de som tar imot ”oljen”, fordi den inneholder så mange andre stoffer enn olje.  
Les mer ..>>Det koster oss mye penger å tømme miljøstasjonen vår.  
Dette fordi mange slenger fra seg kanner, oljefiltre, filler og maling, her. 
Det blir også satt inn annet avfall som ikke skal kastes her. F.eks. batterier.  Dette er selvfølgelig ikke tillatt!
Kast bare det mest nødvendige, og lever resten inn til en miljøstasjon på nærmeste besninstasjon. F.eks Shell Bønes. Her er det gratis å levere fra seg miljøavfall.